Menüler
Suriye’de Polio Vakaları
Suriye’de 17 Ekim 2013 tarihinden bu yana inceleme altında bulunan 22 Akut Flask Paralizi (A... Detay için tıklayınız »
HIV-1 Başlangıç Tedavisi için Randomize Olarak Efavirenz Alan Hastalarda İntihar Riski: AIDS Clinical Trials Group (ACTG) Tarafından Düzenlenmiş Çapraz Kontrollü Çalışma
“ID Week 2013” de sunulan , AIDS Clinical Trials Group (ACTG) tarafından yapılan çalışmada... Detay için tıklayınız »
Oral kolera aşısı Afrika’da bir salgında ilk kez kullanıldı
Kolera tedavisinde oral kolera aşısı dünya sağlık örgütü tarafından 2010 yılında rehbe... Detay için tıklayınız »
Eurosurveillance Science Citation Index Expanded'da
Eurosurveillance PubMed/MEDLINE, Scopus, EMBASE and EBSCO ve Science Citation Index Expanded (SciSea... Detay için tıklayınız »
ECDC Dublin deklerasyonu ile Avrupa'nın HIV yanıtı açıklandı.
ECDC'nin HIV epidemisi ile mücadele, kaynak yönetimi, tedavi, ayırımcılık ve özel hasta grupl... Detay için tıklayınız »
HIV-pozitif hastalarda major depresif bozukluk neyle ilişkili?
Major depresif bozukluğun (MDB) virolojik yanıtsızlık ve HIV progresyonun hızlı olmasıyla ili... Detay için tıklayınız »
MERS-CoV ile yarasalar ilişkisinde yeni kanıtlar
Çeşitli yarasa türlerinin genom analizinde yarasa dipeptidyl peptidase 4 (DPP4)&nb... Detay için tıklayınız »
Tedavisi zor bakteriyel infeksiyonlarla mücadelede yeni bir dönem: Yeniden programlanan E. coli
Hwang ve arkadaşları yeniden programlanan E.coli'nin  hem dağınık hem de biyofilm kap... Detay için tıklayınız »
Birleşik Krallık’ da MDR-TB olgularında tedavi sonuçları: 2004 – 2007 yılları arasında retrospektif-prospektif kohort çalışması
Birleşik Krallık kılavuzları, MDR-TB hastaları için en az 18 ay tedavi tavsiye etmektedir... Detay için tıklayınız »
Zerdeçal influenza virüs infeksiyonunu erken dönemlerde inhibe ediyor
Zerdeçal antienflamatuar ve antioksidan etkileri ile solunum yolu infeksiyonlarında yaygın olara... Detay için tıklayınız »
Yeni Norovirüs aşısı semptomları %52 azaltıyor
Cincinnati Üniversitesinde yapılan çalışmada aşının iyi tolere edildiği ve Norovirüs aş... Detay için tıklayınız »
Barsak mukusu, Salmonella enterica Serovar Typhimurium nedeniyle gelişen kolitlerde konağı korumaktadır
Salmonella enterica Serovar Typhimurium dünyada en sık görülen gastroenterit etkenlerinden biri... Detay için tıklayınız »
Ülkemizde tespit edilen ilk Hepatit B virüs genotip H olgusu
Yapılan çalışmada Orta ve Güney Amerika ülkelerinde sıklıkla gözlenen Hepatit B Virüs Gen... Detay için tıklayınız »
Kollateral sensitivite ve antibiyotik direnci ile savaş teknikleri…
Danimarka dan yapılan bir çalışmada yaygın antibiyotik kullanımı ile birlikte karşımıza ... Detay için tıklayınız »
Hastanın Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmesi mortaliteyi, maliyeti, yatış süresini ve tekrar yatışları azaltıyor.
Çalışmada Enfeksiyon hastalıkları uzmanı bakımı alan ve almayan gruplar karşılaştırıld... Detay için tıklayınız »
Birleşik Devletlerde pirazinamide dirençli tüberküloz epidemiyolojisi
Birleşik Devletlerde, 1999-2009 yılları arasında kültürde üremiş Mycobacterium tubercu... Detay için tıklayınız »
Clinical Key, Akıllı Klinik Bilgi Motoru
Clinical Key, sağlık hizmetindeki hızlı değişime tıp uzmanlarının hızlı ayak uydurab... Detay için tıklayınız »
ESCMID Observership Programı
ESCMID’den enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji asistan ve uzmanlarına Avrupa... Detay için tıklayınız »
HIV enfeksiyonunu önlemede yeni bir yol: Sağlıklı risk grubuna Tenofovir profilaksisi
Amerika’da her yıl 50000 damardan uyuşturucu bağımlısı, HIV ile enfekte oluyor. Yıllar... Detay için tıklayınız »
Yılda 23000 Kişi Antibiyotiğe Dirençli Enfeksiyonlara Bağlı Olarak Ölüyor: Sıradan Enfeksiyonlardan Ölümlerin Olduğu Dönemlere Dönüş mü Var?
Federal Saglik Yetkilileri her yıl en az 2 milyon Amerikalı’nın antibiyotiğe dirençli b... Detay için tıklayınız »
Maymunlarda HIV benzeri enfeksiyon (SIV)’a aşı bulundu. Sıra İnsanlarda mi?
AIDS hastalığını kontrol altında tutabilen ilaçların bulunmasına rağmen, HIV virusu, ... Detay için tıklayınız »
Avrupa’ da En Sık Cinsel Geçişli Enfeksiyonlar Klamidyal Enfeksiyonlar… Gonore ve Sifiliz Oranları da Arttı
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol merkezinin hazırladığı raporda klamidyal infeksiyonların ... Detay için tıklayınız »
İskoç Hükümeti hastane infeksiyonlarının önlenmesi için tüm hasta odalarının tek kişilik olması kararını aldı…
İskoç hükümeti yeni yapılacak tüm hastanelerde hasta odalarının tek kişilik olmasına kara... Detay için tıklayınız »
İstanbul'da Global Editors makale yazım kursu düzenledi.
21-22 Eylül 2013 tarihlerinde Grand Health (Türkiye) ve Global Editors (ABD) işbirliği ile "Wri... Detay için tıklayınız »
Tıp dünyasında inanılmaz gelişme: Floresan mikroskobik inceleme yapılabilecek akıllı telefon üretildi...
Nanopartikül ve virüsleri görüntüleyebilen floresan mikroskop taşıyan akıllı telefon yapı... Detay için tıklayınız »
47 MERS-CoV vakasının epidemiyolojik, dermografik, klinik ve laboratuvar özellikleri
MERS-CoV infeksiyonları ile ilgili klinik veriler çok azdır. Bu çalışmada araştırmacılar 4... Detay için tıklayınız »
İnhale Kortikosteroidler Rekürren Pnömoni için risk oluşturuyor
Altmış beş yaş üstü erişkinde yapılan vaka kontrol çalışmasında, 5 yıllık süre zarf... Detay için tıklayınız »
Cytomegalovirus aşısında ilk adım tamamlandı.
Cytomegaloviruse karşı aşı geliştirme çalışmaları yıllardır çözülememiş öncelikli b... Detay için tıklayınız »
IFN-α2b ve ribavirin MERS-CoV infekte maymunlarda etkili bulundu.
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) küresel olarak endişe verici bir sorun ol... Detay için tıklayınız »
Bitlis’te şarbon salgını
Bitlis’e bağlı bazı köylerde hayvan ölümlerinin gözlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürl... Detay için tıklayınız »
Komplike olmayan Pelvik İnflamatuar hastalığa yeni tedavi yaklaşımı: moksifloksasin monoterapisi
P { margin-bottom: 0.08in; }Moksifloksasin günlük tek doz tedavisinin ofla... Detay için tıklayınız »
Dünya sağlık örgütünün el yıkama ile ilgili multimodal stratejik çalışması "Lancet Infectious Diseases" dergisinde yayınlandı.
Sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyonlar  hastaların hayatını tehdit eden  major... Detay için tıklayınız »
Çocuklarda pnömokok menenjiti çalışması: 1997-2010 Utah sonuçları
2000 yılında ABD’de 7 valanlı pnömokok aşısının (PCV7) lisansı alındıktan sonra pediya... Detay için tıklayınız »
CDC, Amerika’da 6 Eylül 2013 tarihi itibariyle 24 farklı bölgeden toplam 646 vaka olduğunu bildirdi.
Cyclospora cayetenensis fekal-oral yolla bulaşan bağışıklık sistemi sağlam ve bağışı... Detay için tıklayınız »
Dengue tüm dünyada hızla yayılıyor
Son yıllarda Dengue hastalığının  insidansı dünya çapında dızla artmıştır. Günü... Detay için tıklayınız »
Bangladeş'te Yeni Bir Nipah Virus Salgını
P { margin-bottom: 0.08in; }2013 yılı başından 15 Mayıs 2013 tarihine ka... Detay için tıklayınız »
Kanada da müthiş skandal, nozokomiyal HIV, HBV, HCV bulaş riski ile 2500 hasta geri çağrıldı
Kanada'nın New Brunswick eyaletinin en büyük sağlık komplekslerinden Miramichi Bölge Hastane... Detay için tıklayınız »
Türkiye’den bir çalışma: Tigesiklin Bruselloz tedavisinde alternatif bir ajan olabilirmi?
Van’da yapılan bu çalışmada izole edilen Brusella türlerinde tigesiklin ve azitromisin duya... Detay için tıklayınız »
Grup B streptokoklara karşı maternal aşılama
Grup B streptokoklar (GBS) yenidoğanlar arasında morbidite ve mortalite açısından bariz  ... Detay için tıklayınız »
Uganda'da Kongo-Kırım Kanamalı Ateşi Salgını
Uganda Ağustos ayının başında saptanan öncü vakanın ardından üç vakanın da Kalongo Has... Detay için tıklayınız »
FDA'dan Azitromisin ile ilgili uyarı
Azitromisin, kalbin elektriksel aktivitesinde anormal değişikliklere yol açarak potansiyel olara... Detay için tıklayınız »
İnfektif endokardit tedavisinde yüksek doz daptomisin kullanımı başarılı
Kullar R ve ark. 2005-2011 yılları arasında toplam 70 (33 sağ kalp, 35 sol kalp, 2 sağ ve sol ... Detay için tıklayınız »
Türkiye'de Visseral Leyişmanyaz
Adana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinden Kurşun ve ... Detay için tıklayınız »
AmpC β-laktamaz üreten organizmalarla gelişen invaziv infeksiyonlarda sefepim….
P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } P { margin-bottom: 0.08... Detay için tıklayınız »
Almanya’da adölesanlarda Chlamydia trachomatis infeksiyonu için risk faktörlerini araştıran çalışma
Chlamydia trachomatis (CT) infeksiyonları ciddi sekellere yol açmaktadır. Almanya’da çocuk ve... Detay için tıklayınız »
ABD’de PCV7 aşılanmasından sonraki 10 yılda pnömoniye bağlı hastaneye yatışları belirgin azalıyor
Çocukluk çağında 7-valanlı konjuge pnömokok aşısının (PCV7) 2000 yılında çocukluk ça... Detay için tıklayınız »
Türkiye’de izole edilen Salmonella serovarlarını irdeleyen bir meetaanaliz yayınlandı
Bu metaanalizde 129 Salmonella serovarı değerlendirilmektedir. Bunların 53’ü insandan, 38’... Detay için tıklayınız »
Türkiyede hastane kökenli PVL üreten S.aureus yayılıyor..
Hastane ve toplum kökenli S.aureus suşlarında PVL varlığının saptanması ve PVL pozitif suş... Detay için tıklayınız »
Kosovada Avrupa Birliği projeleri zemininde "Antimikrobiyal Direnç Önleme Grubu (Intersectorial Group for Containment of Antimicrobial Resistance in Kosovo" kuruldu.
Kosovada Avrupa Birliği projeleri zemininde "Antimikrobiyal Direnç Önleme Grubu" Prof.Dr.Lul Rak... Detay için tıklayınız »
Dominik Cumhuriyeti’nde kolera, mevcut durum nedir?
Kasım 2010 dan beri Dominik Cumhuriyetinde kolera salgı... Detay için tıklayınız »
Duyurular
Astellas Pharma Europe, “Astellas Grant in Anti-Infectives Research (AGAR)” ile anti-infektifler alanındaki araştırmaları destekliyor.
Email Listemize Kaydolun
Sponsorlarımız
 
 
 
 
 
 
MGA Bilişim Hizmetleri